Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Εγγραφές στα τμήματα ξένων γλωσσών του ΛΠΔΜ

Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης»  διοργανώνει νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών, για ενήλικες, με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες-Εγγραφές: Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας, Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη τηλ. 6970-341723 .  Έναρξη εγγραφών 26 Αυγούστου  έως τις  9 Οκτωβρίου.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Σεμινάριο Πιστοποίησης : «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»


 Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ  οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Σκοπός του σεμιναρίου  εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.
100 ώρες 30 ώρες διά ζώσης και οι 70 ώρες    παρουσίαση εργασιών, εκπόνηση εργασίας  και τέλος οι εξετάσεις.
Θεματικές Ενότητες
-Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνία, Πολιτική
-Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 -Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
 -Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
-Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
-Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
-Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο
Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com


Σεμινάριο: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών: Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα»

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  έχει διάρκεια 100 ωρών από τις οποίες οι 30  είναι διά ζώσης και οι 70 ερευνητικές.  Μετά την ολοκλήρωση του  οι μετέχοντες θα είναι σε θέση  να είναι σε θέση  να:
-Να γνωρίζουν τις  προϋποθέσεις, τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
-Εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουν ή εισηγούνται
-Να εντοπίζουν τα διαφορετικά  μαθησιακά προφίλ  των εκπαιδευομένων
-Να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές τεχνικές που ανταποκρίνονται σε όλα τα προφίλ μάθησης
-Να κάνουν χρήση της  λεκτικής  επικοινωνίας  η οποία ενεργοποιεί την αντίληψη των εκπαιδευομένων
-Να αξιοποιούν τις τεχνικές σύνοψης και review
-Να λειτουργούν ως εμψυχωτές και να προκαλούν ενθουσιασμό
-Να αλλάξουν τρόπο σκέψης στον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το σεμινάριο κλείνει με εξετάσεις εκπόνησης μικροδιδασκαλιών.

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο


Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Σεμινάριο Πιστοποίησης στην Ιδιωτική Ασφάλιση

Η ιδιωτική ασφάλιση ανήκει στους συνεχώς εξελισσόμενους και θετικά μεταβαλλόμενους οικονομικούς κύκλους, με σημαντική παρουσία στους τομείς της ζωής, της υγείας, της σύνταξης, της επένδυσης και της περιουσίας.
  Εξετάζοντας τις εξελίξεις σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, απορρέει το συμπέρασμα πως η οικονομία και κάθε παράγωγό της, βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με σκοπό, ριζικές αλλαγές να αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο στην ανάπτυξη μιας χώρας, όσο και στον καλύτερο τρόπο ζωής για όλους.
 Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλαβαίνει κανείς πως η ιδιωτική ασφάλιση θα συντελέσει θετικά στα πεδία εκείνα που η κοινωνική ασφάλιση υστερεί να καλύψει όποιες ανάγκες προκύπτουν. Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι το κρατικό κοινωνικό σύστημα στη χώρα μας δεν θα είναι βιώσιμο με τον τρόπο που υφίσταται σήμερα, προετοιμάζεται (όπως έχει ήδη γίνει σε τόσες άλλες χώρες) αναδόμηση του συστήματος της ασφάλισης (κυρίως υγείας και σύνταξης), με τη συμμετοχή του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα.
  Αυτό συνεπάγεται πως αυτόματα θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, το θεσμικό πλαίσιο θα υποστεί αλλαγές και ο τρόπος ασφάλισης θα αναπροσαρμοστεί. Εύλογα γίνεται κατανοητό πως όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς δυνητικούς επαγγελματίες να ασχοληθούν ενεργά με τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης (SOLVENCY II).
Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης" και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς), σε συνεργασία με κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι, εστιάζουν στην εκπαίδευση των απαραίτητων προσόντων των ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών υπαλλήλων, καθώς επίσης και όσων θέλουν να συντονίσουν μια ομάδα και να την εκπαιδεύσουν στην πορεία οι ίδιοι.  Για τον σκοπό αυτό  προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων διάρκειας 100 ωρών, από τις οποίες οι 60 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 40 ώρες, ασκήσεις εφαρμογής και τεστ προσομοίωσης σύμφωνα με τον τρόπο που διεξάγει τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Α η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο τέλος του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα απόκτησης του πιστοποιητικού.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες
1.          Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Ασφάλισης
•           Ορολογία - διακρίσεις ιδιωτικής ασφάλισης - υποχρεώσεις
•           Ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς - σύγκριση ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης
•           Ο ρόλος της εποπτείας: αρμοδιότητες, έλεγχοι, αποφάσεις
2.         Ασφαλιστική Σύμβαση
•           Ορισμός και περιεχόμενο ασφαλιστικής σύμβασης - χαρακτηριστικά, κοινοί κανόνες για όλα τα είδη ασφάλισης, προαπαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα για έναν πλήρη φάκελο
•           Ασφαλιστικά βάρη, υποχρεώσεις ασφαλιστή
•           Εκχώρηση, διαδοχή και παραγραφή των αξιώσεων που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση
3.         Νομοθετικό πλαίσιο
•           Υποχρεώσεις ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης
•           Συνέπειες παράβασης
•           Προστασία του λήπτη της ασφάλισης
•           Κώδικας δεοντολογίας
4.         Αποθέματα - Κίνδυνοι
•           Γενικές αρχές - τεχνικά αποθέματα
•           Ασφαλιστική Τοποθέτηση
•           Αντασφάλιση
5.         Ασφάλιση κατά ζημιών
•           Βασικές αρχές και κλάδοι της ασφάλισης ζημιών
•           Διαδικασία ασφάλισης περιουσίας - αποκατάσταση μιας ζημίας όταν επέλθει ο κίνδυνος
•           Κατάρτιση για την ορθή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ζημιών για τη διατήρηση της περιουσίας του, της οποίας έχει έννομο συμφέρον και η οποία αποτελείται από ασφαλιστικό κίνδυνο
6.         Κλάδος 10 (αυτοκίνητο)
•           Βασικές αρχές ασφάλισης
•           Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινούμενα οχήματα
•           Έναρξη - διάρκεια - λήξη της ασφάλισης
•           Το Επικουρικό Κεφάλαιο
•           Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
•           Επέλευση ατυχήματος - Διαδικασία αποζημίωσης
•           Ο φιλικός διακανονισμός - Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ)
7.         Ασφάλιση Προσώπων και Αντασφάλιση
•           Ασφαλίσεις που περιλαμβάνει ο κλάδος ζωής - Κατηγοριοποίηση
•           Ορολογία - Κλάδοι Ζωής - Χαρακτηριστικά
•           Ασφαλίσεις κλάδου ζωής συνδεόμενες με επενδύσεις (unit linked)
•           Κλάδος υγείας
•           Κλάδος κεφαλαιοποίησης
•           Αντασφάλιση: ο ρόλος της και οι μηχανισμοί που διέπουν την αντασφάλιση
8.         Διαμεσολάβηση και Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
•           Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση του συνολικού ρόλου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση τρομοκρατίας, το ξέπλυμα χρήματος κλπ.

ΣΕ ΠΟΙOΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο

Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com


Σεμινάριο Πιστοποίησης στην Ειδική Αγωγή

Ταυτότητα του Σεμιναρίου
Η ειδική αγωγή αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό και διεπιστημονικό κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης. Αποτελεί αίτημα του σύγχρονου εκπαιδευτικού κόσμου και βασίζεται στην αρχή της δημιουργίας ενός «Σχολείου για Όλους», δηλαδή στην ισότιμη και λειτουργική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες.
Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με Διά Βίου Εκπαίδευσης Επιπέδου , εστιάζουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών στην Ειδική Αγωγή και στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τον εν λόγω επιστημονικό τομέα τόσο σε θεωρητικό και όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Στόχος του Σεμιναρίου
α) Η απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης.
β) Η παροχή εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να ασχοληθούν με την ειδική εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, όσον αφορά στο σχολείο αλλά και  στην οικογένεια.
Προαπαιτούμενα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Έπειτα από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, οι καταρτισθέντες θα είναι ικανοί να προβαίνουν στην αναγνώριση των μορφών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που θα αναλυθούν, στην ψυχο-παιδαγωγική υποστήριξη και στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων των παιδιών/μαθητών που χρήζουν ειδικής αγωγής.

Θεματικές Ενότητες

ΜΕΡΟΣ Α΄

1.      Τι στ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

1.1    Ειδική αγωγή: η φιλοσοφία, ο σκοπός και οι επιδιώξεις της.
1.2   Ιστορική εξέλιξη και θεμελιωτές της ειδικής αγωγής.
1.3   Θεσμική και νομοθετική οργάνωση της ειδικής αγωγής.
1.3.1        Ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
1.3.2       Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
1.3.3       Διοικητικές και λειτουργικές Δομές. Εκπαιδευτικές Δομές και Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, Πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας).

1.4  Σύγχρονες τάσεις: Ένταξη, Ενσωμάτωση, Inclusive Education, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

2.     Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.
2.1   Θεωρίες της μάθησης και της συμπεριφοράς
2.2  Ψυχαναλυτικές θεωρίες
2.3   Γνωσιακή θεωρία και θεωρία των ρόλων.


3.     Θεωρίες Ψυχολογίας του ατόμου.
3.1  Αναπτυξιακή Ψυχολογία
3.2  Γνωστική Ψυχολογία
3.3  Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία.

4.     Ψυχομετρία.
4.1  Προσεγγίσεις και Στρατηγικές αξιολόγησης, Σταθμισμένα τεστ.

ΜΕΡΟΣ Β΄

5.     Ορισμός και κατηγοριοποίηση των μορφών ειδικών αναγκών βάσει του DSM-IV και DSM-V.

5.1  Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.).
5.1.1        Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)
5.1.2       Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης (Δυσγραφία)
5.1.3       Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων        (Δυσαριθμησία)
5.1.4      Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων  (Δυσπραξία)

5.2.1 Αναπηρία.
5.2.1       Κατηγοριοποίηση αναπηριών (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες).
5.2.2      Κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα.
5.2.3      Ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνική Υποστήριξη. Εκπαιδευτικά προγράμματα.
5.2.4     Ανάπτυξη γλώσσας στο κωφό παιδί, νοηματική γλώσσα. Εκπαίδευση του τυφλού παιδιού, αναφορά στη γραφή Braille.

5.3 Διαταραχές Διασπαστικής Συμπεριφοράς.
5     5.3.1       Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
5.3.2      Χαρακτηριστικά της διαταραχής. Η ελλειμματική προσοχή. Η υπερκινητικότητα. Αιτιολογικοί παράγοντες. Διαγνωστικά κριτήρια.
5.4.1 Η διαταραχή της διαγωγής. Τεχνικές  αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους.
5.4.2       Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Παρέμβασης και αντιμετώπιση (ιατρική, φαρμακευτική, παιδαγωγική, κοινωνική).
5.5.1.  Συναισθηματικές διαταραχές.
5.6.1 Διαταραχές της Διάθεσης.

5.7 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
55.7.1       Αυτισμός
.7.2.1      Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας.
7.3      Χαρακτηριστικά της Διαταραχής – Συνδρόμου
57.4 .1     Διάγνωση
5.7.5      Ψυχοπαιδαγωγική Αντιμετώπιση και Μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης.
5.8Νοητική Υστέρηση.
5.8.1      Τα διαγνωστικά κριτήρια της νοητικής υστέρησης.
5.8.2     Τα πιθανά αίτια.
5.8.3     Η αναπτυξιακή πορεία των ατόμων με νοητική υστέρηση.
5.8.4     Η θεραπευτική αντιμετώπιση.
5.9Προβλήματα που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία.
5.9.1      Αγχώδεις διαταραχές.
5.9.2     Κατάθλιψη-Μανιοκατάθλιψη.
5.9.3     Παιδική σχιζοφρένεια.
5.9.4     Διαταραχές διαγωγής
5.9.5     Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής.
5.9.6     Διαταραχές της απέκκρισης.
5.9.7      Διαταραχές του ύπνου.
5.9.8     Θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών σωματικής και ψυχικής υγείας.

6.     Τα χαρισματικά και ευφυή παιδιά.
6.1. Χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων.
6.2.Αναγνώριση-Αξιολόγηση των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
6.3.Διαγνωστικές μέθοδοι.
6.4.                      Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
7.      Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές.
7.1.  Διάγνωση, συμπτώματα και σχολική συμπεριφορά. Διαγνωστικές μέθοδοι, Διαγνωστικά Κέντρα. ΚΕΔΔΥ.
7.2. Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κατάρτισης (ΕΕΠ).
7.3. Αθλητισμός, Ψυχαγωγία και Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών με αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
7.4. Σχεδιασμός πρώιμης παρέμβασης.
7.5. Συμβολή της  Συμβουλευτικής μαθητών και γονέων.
8.     Λογισμικά και Υποστηρικτικές Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και γονείς.
9.     Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού.
10. Πλέγματα στήριξης: οικογένεια, ειδικοί επαγγελματίες, εθελοντές.
Η διάρκεια του σεμιναρίου «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή»
 Το παρόν σεμινάριο αναπτύσσεται σε εκατό   (100) ώρες, εκ των οποίων οι  30 θα είναι σε μορφή διαλέξεων, οι οποίες θα βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, ενώ οι άλλες ογδόντα (70) ώρες θα αφορούν σε ατομικές γραπτές ασκήσεις.
Διδασκαλία/Αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή εισήγησης και διάλεξης ενώ παράλληλα,  η θεωρία θα συνοδεύεται από ομαδικές δραστηριότητες όπως βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων αλλά και από ατομικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συνθέσουν μία ατομική εργασία (που θα ισοδυναμεί με τελική εξέταση) σχετικά με κάποια μορφή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης όπου θα διαφανεί εάν κατανόησαν την θεωρία επαρκώς όσον αφορά στην αιτιολογία και στη διάγνωση και κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρμόσουν ψυχοπαιδαγωγικές και εκπαιδευτικές τεχνικές για την αντιμετώπισή της.

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο

Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρος της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com


Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Επιτυχόντες του Λ.Π.Δ.Μ.στις εξετάσεις γλωσσομάθειας για την Ιταλική γλώσσα

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Κοζάνης) εκφράζει τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στους σπουδαστές του   οι οποίοι ξεχώρισαν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας της Ιταλικής γλώσσας και τους εύχεται καλή συνέχεια και πραγματοποίηση όλων των στόχων τους. Συγχαίρει θερμά  τους:

Επίπεδο Β2

Καραθανάσης Αχιλλέας
Δούσιου Όλγα
 Μπόντσα Ευαγγελία
Παπαβασιλείου Χρύσα
Παλιατσιου Χρυσάνθη
Χατζηκώστα Χρύσα

Επίπεδο Β1

Τσαΐρη Κατερίνα
 Διούφα Ζωή


                                                Η Πρόεδρος της ΕΕΔΜ "Νικόλαος Κασομούλης

                                                            Δρ.     Όλγα Κούρτογλου