Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Σεμινάριο: «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών: Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα»


Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  έχει διάρκεια 100 ωρών από τις οποίες οι 30  είναι διά ζώσης και οι 70 ερευνητικές.  Μετά την ολοκλήρωση του  οι μετέχοντες θα είναι σε θέση  να είναι σε θέση  να:
-Να γνωρίζουν τις  προϋποθέσεις, τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
-Εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουν ή εισηγούνται
-Να εντοπίζουν τα διαφορετικά  μαθησιακά προφίλ  των εκπαιδευομένων
-Να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές τεχνικές που ανταποκρίνονται σε όλα τα προφίλ μάθησης
-Να κάνουν χρήση της  λεκτικής  επικοινωνίας  η οποία ενεργοποιεί την αντίληψη των εκπαιδευομένων
-Να αξιοποιούν τις τεχνικές σύνοψης και review
-Να λειτουργούν ως εμψυχωτές και να προκαλούν ενθουσιασμό
-Να αλλάξουν τρόπο σκέψης στον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το σεμινάριο κλείνει με εξετάσεις εκπόνησης μικροδιδασκαλιών.

 Έναρξη Σεμιναρίου 10/11 Οκτωβρίου. Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου.


Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Δημοσιογραφία-Πολιτισμός-Κοινωνία


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης τύπου Ι διοργανώνουν  σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα Δημοσιογραφία-Πολιτισμός-Κοινωνία.
Το  σεμινάριο  διάρκειας 200 ωρών (30% δια ζώσης και 70% διερευνητικές)  εντάσσεται στο πλαίσιο  δραστηριοτήτων της ΕΕΔΜ  «Νικόλαος Κασομούλης»  για την καταγραφή και ανάδειξη  πολιτισμικών  και κοινωνικών  θεμάτων  μέσα από τα οποία θα προβληθεί το πολιτισμικό,  ιστορικό  και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι Ενότητες που θα αναλυθούν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου είναι:

-      Δημοσιογραφική έρευνα
-      Είδη και κατηγορίες ρεπορτάζ
-      Γενικές γνώσεις και δεξιότητες
-      Βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
-      Πολιτισμός & Κουλτούρα
-      Υψηλή κουλτούρα- Μαζική τέχνη
-      Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
-      Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
-      Πολύ-γλωσσικά περιβάλλοντα
-      Ιστορία

Στο σεμινάριο διδάσκουν Δημοσιογράφοι και Επιστήμονες από τον χώρο του Πολιτισμού και των Κοινωνικών Επιστημών.
Έναρξη Σεμιναρίου 12/13 Δεκεμβρίου 2015. Το Σεμινάριο θα ολοκληρωθεί 5/6 Μαρτίου 2016. Τόπος Διεξαγωγής Κοζάνη.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονούν εργασίες ανάλογες με τις ενότητες που μελετούν και στο τέλος θα παρουσιάσουν εργασία η οποία θα αποτελεί μια γενική επισκόπηση του σεμιναρίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποίηση από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Πληροφορίες 6970341723 κυρία Όλγα Κούρτογλου & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Σεμινάριο Πιστοποίησης στην Ειδική Αγωγή


1.      Τι στ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

1.1    Ειδική αγωγή: η φιλοσοφία, ο σκοπός και οι επιδιώξεις της.
1.2   Ιστορική εξέλιξη και θεμελιωτές της ειδικής αγωγής.
1.3   Θεσμική και νομοθετική οργάνωση της ειδικής αγωγής.
1.3.1  Ο θεσμός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
1.3.2 Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
1.3.3 Διοικητικές και λειτουργικές Δομές. Εκπαιδευτικές Δομές και Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, Πρόγραμμα κατ’ οίκον διδασκαλίας).

1.4 Σύγχρονες τάσεις: Ένταξη, Ενσωμάτωση, Inclusive Education, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

2.     Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου.
2.1   Θεωρίες της μάθησης και της συμπεριφοράς
2.2  Ψυχαναλυτικές θεωρίες
2.3   Γνωσιακή θεωρία και θεωρία των ρόλων.


3.    Θεωρίες Ψυχολογίας του ατόμου.
3.1  Αναπτυξιακή Ψυχολογία
3.2  Γνωστική Ψυχολογία
3.3  Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία.

4.     Ψυχομετρία.
4.1  Προσεγγίσεις και Στρατηγικές αξιολόγησης, Σταθμισμένα τεστ.

ΜΕΡΟΣ Β΄

5.     Ορισμός και κατηγοριοποίηση των μορφών ειδικών αναγκών βάσει του DSM-IV και DSM-V.

5.1  Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.).
5.1.1  Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Δυσλεξία)
5.1.2 Ειδική Διαταραχή της γραπτής έκφρασης (Δυσγραφία)
5.1.3 Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων        (Δυσαριθμησία)
5.1.4 Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού Κινήσεων  (Δυσπραξία)

5.2.1 Αναπηρία.
5.2.1 Κατηγοριοποίηση αναπηριών (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες).
5.2.2 Κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα.
5.2.3 Ψυχοπαιδαγωγική και Κοινωνική Υποστήριξη. Εκπαιδευτικά προγράμματα.
5.2.4 Ανάπτυξη γλώσσας στο κωφό παιδί, νοηματική γλώσσα. Εκπαίδευση του τυφλού παιδιού, αναφορά στη γραφή Braille.

5.3 Διαταραχές Διασπαστικής Συμπεριφοράς.
  5.3.1  Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
5.3.2 Χαρακτηριστικά της διαταραχής. Η ελλειμματική προσοχή. Η υπερκινητικότητα. Αιτιολογικοί παράγοντες. Διαγνωστικά κριτήρια.
5.4.1 Η διαταραχή της διαγωγής. Τεχνικές  αξιολόγησης για παιδιά και εφήβους.
5.4.2 Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Παρέμβασης και αντιμετώπιση (ιατρική, φαρμακευτική, παιδαγωγική, κοινωνική).
5.5.1.  Συναισθηματικές διαταραχές.
5.6.1 Διαταραχές της Διάθεσης.

5.7 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
5.7.1  Αυτισμός
7.2.1  Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας.
7.3    Χαρακτηριστικά της Διαταραχής – Συνδρόμου
5.4 .1  Διάγνωση
5.7.5  Ψυχοπαιδαγωγική Αντιμετώπιση και Μέθοδοι εκπαιδευτικής παρέμβασης.
5.8 Νοητική Υστέρηση.
5.8.1 Τα διαγνωστικά κριτήρια της νοητικής υστέρησης.
5.8.2 Τα πιθανά αίτια.
5.8.3  Η αναπτυξιακή πορεία των ατόμων με νοητική υστέρηση.
5.8.4  Η θεραπευτική αντιμετώπιση.
5.9 Προβλήματα που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία.
5.9.1  Αγχώδεις διαταραχές.
5.9.2 Κατάθλιψη-Μανιοκατάθλιψη.
5.9.3 Παιδική σχιζοφρένεια.
5.9.4  Διαταραχές διαγωγής
5.9.5  Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής.
5.9.6  Διαταραχές της απέκκρισης.
5.9.7  Διαταραχές του ύπνου.
5.9.8  Θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών σωματικής και ψυχικής υγείας.

6.     Τα χαρισματικά και ευφυή παιδιά.
6.1. Χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων.
6.2.Αναγνώριση-Αξιολόγηση των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
6.3.Διαγνωστικές μέθοδοι.
6.4.                      Ψυχοπαιδαγωγική και κοινωνική στήριξη.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
7.      Διαγνωστικές μέθοδοι και ψυχοδιαγνωστικές τεχνικές.
7.1.  Διάγνωση, συμπτώματα και σχολική συμπεριφορά. Διαγνωστικές μέθοδοι, Διαγνωστικά Κέντρα. ΚΕΔΔΥ.
7.2. Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κατάρτισης (ΕΕΠ).
7.3. Αθλητισμός, Ψυχαγωγία και Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών με αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
7.4. Σχεδιασμός πρώιμης παρέμβασης.
7.5. Συμβολή της  Συμβουλευτικής μαθητών και γονέων.
8.  Λογισμικά και Υποστηρικτικές Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής αναφορικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς και γονείς.
9.  Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού.
10. Πλέγματα στήριξης: οικογένεια, ειδικοί επαγγελματίες, εθελοντές.
Η διάρκεια του σεμιναρίου «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή»
 Το παρόν σεμινάριο αναπτύσσεται σε εκατό   (100) ώρες, εκ των οποίων οι  30 θα είναι σε μορφή διαλέξεων, οι οποίες θα βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, με βιωματικές πρακτικές και ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, ενώ οι άλλες ογδόντα (70) ώρες θα αφορούν σε ατομικές γραπτές ασκήσεις.
Διδασκαλία/Αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν μαθήματα σε μορφή εισήγησης και διάλεξης ενώ παράλληλα,  η θεωρία θα συνοδεύεται από ομαδικές δραστηριότητες όπως βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων αλλά και από ατομικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να συνθέσουν μία ατομική εργασία (που θα ισοδυναμεί με τελική εξέταση) σχετικά με κάποια μορφή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης όπου θα διαφανεί εάν κατανόησαν την θεωρία επαρκώς όσον αφορά στην αιτιολογία και στη διάγνωση και κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρμόσουν ψυχοπαιδαγωγικές και εκπαιδευτικές τεχνικές για την αντιμετώπισή της.


 Έναρξη Σεμιναρίου 17-18 Οκτωβρίου 2015. Ολοκλήρωση Σεμιναρίου  14-15 Νοεμβρίου 2015.

Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρος της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.comΚυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Αναγγελία Συνεδρίου: Όταν η τέχνη ψεύδεται


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Θέμα: Όταν η Τέχνη Ψεύδεται

 Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Όταν η τέχνη ψεύδεται. Το  Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 22-24 Ιανουαρίου 2016 στην Κοζάνη. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 28 Δεκεμβρίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τον τίτλο της εισήγησής τους και σύντομη περίληψη (15-20 σειρές) . Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.


Όταν η τέχνη Ψεύδεται

Οι απαρχές της τέχνης έχουν τις ρίζες τους στις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να συγκροτήσει την κοινωνία του, την θρησκεία του, να βελτιώσει τον τόπο που ζούσε. Με την πάροδο του χρόνου η Τέχνη άρχισε να αποτελεί σκοπό: να περνά μηνύματα πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά και  να «κατευθύνει» ιδεολογικά ρεύματα και συνειδήσεις .
Κάθε καλλιτεχνική δημιουργία  αποτελεί αντικατοπτρισμό  του ανθρώπινου πνεύματος τον τρόπο δηλαδή  που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του   και για αυτόν τον λόγο ίσως να είναι και υποκειμενική. Ότι μας είναι ορατό αποτελεί μια απεικόνιση  της πραγματικότητας, η οποία θεμελιώνεται  σε υποκειμενικές,  ή προκατειλημμένες  θεωρήσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των θεωρήσεων έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στην διαμόρφωση αντίληψης για τον εξωτερικό κόσμο αλλά και στον τρόπο ερμηνείας  και περιγραφής του.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:
-λογοτεχνία
-θέατρο
-κινηματογράφος
-φωτογραφία
- ζωγραφική
- γλυπτική
-αρχιτεκτονική
-μουσική

Οργανωτική Επιτροπή
Κάτια Βόντσα
Κώστας Παυλός
Σταύρος Καλογιαννίδης
Αθανάσιος Πουπνάρας
Ιωάννα Πέτκου

Επιστημονική Επιτροπή
Βίκυ Βόντσα
Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
Όλγα Κούρτογλου
Κλαίρη Καγιόγλου
Σταύρος Καλογιαννίδης
Δημήτρης Κασαπίδης

Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: kasomoulisnikolaos@yahoo.com
 Όλγα Κούρτογλου: 6970341723

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Σεμινάριο:Δημοσιογραφία-Πολιτισμός-Κοινωνία

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης τύπου Ι διοργανώνουν  σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα Δημοσιογραφία-Πολιτισμός-Κοινωνία.
Το  σεμινάριο  διάρκειας 200 ωρών (30% δια ζώσης και 70% διερευνητικές)  εντάσσεται στο πλαίσιο  δραστηριοτήτων της ΕΕΔΜ  «Νικόλαος Κασομούλης»  για την καταγραφή και ανάδειξη  πολιτισμικών  και κοινωνικών  θεμάτων  μέσα από τα οποία θα προβληθεί το πολιτισμικό,  ιστορικό  και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι Ενότητες που θα αναλυθούν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου είναι:

-      Δημοσιογραφική έρευνα
-      Είδη και κατηγορίες ρεπορτάζ
-      Γενικές γνώσεις και δεξιότητες
-      Βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
-      Πολιτισμός & Κουλτούρα
-      Υψηλή κουλτούρα- Μαζική τέχνη
-      Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
-      Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
-      Πολύ-γλωσσικά περιβάλλοντα
-      Ιστορία

Στο σεμινάριο διδάσκουν Δημοσιογράφοι και Επιστήμονες από τον χώρο του Πολιτισμού και των Κοινωνικών Επιστημών.
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονούν εργασίες ανάλογες με τις ενότητες που μελετούν και στο τέλος θα παρουσιάσουν εργασία η οποία θα αποτελεί μια γενική επισκόπηση του σεμιναρίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποίηση από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Πληροφορίες 6970341723 κυρία Όλγα Κούρτογλου & kasomoulisnikolaos@yahoo.com