Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Βιωματικό Επιμορφωτικό Εργαστήριο:«Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων»Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Εταιρεία Tangram, διοργανώνουν   Βιωματικό  Επιμορφωτικό Εργαστήριο διάρκειας 25 ωρών με θέμα «Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων».
Απευθύνεται:
 Το Βιωματικό  Επιμορφωτικό Εργαστήριο απευθύνεται  σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε παιδαγωγούς, σε φοιτητές παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών σχολών που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν  τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό διδακτικό ρόλο.
Στόχος:
Στόχος του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού/ εκπαιδευτή ενηλίκων. Ο βιωματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου δίνει τη δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να αποκτήσει ο ίδιος την εμπειρία της βιωματικής μάθησης, πριν την εφαρμόσει στη διδασκαλία του.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Ομάδες μάθησης: χαρακτηριστικά, αξία, δυναμική, ρόλοι, προβλήματα και η  αντιμετώπισή τους
Βιωματική μάθηση: τι είναι, πώς εφαρμόζεται
Επικοινωνία με & χωρίς λόγια
Διαδικασίες και τεχνικές ουσιαστικής επικοινωνίας
Η διαδικασία της ενθάρρυνσης
Εμπόδια στην επικοινωνία                                               
Εγώ- Μήνυμα
Ενεργητική ακρόαση
Ανοικτές ερωτήσεις/ απαντήσεις
Ενσυναίσθηση
Δεξιότητα συνεργασίας

Πώς λειτουργεί

Μικρές, ευέλικτες ομάδες
Βιωματικός χαρακτήρας
Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
Αλληλεπίδραση, ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, μοίρασμα συναισθημάτων
Έγκυρη επιστημονική γνώση

Μέσα από τις συναντήσεις ο συμμετέχων:

 συνειδητοποιεί την έννοια της ομάδας και της λειτουργίας της
 γνωρίζει τα στάδια ανάπτυξης της ομάδας και λαμβάνει πρακτικές οδηγίες για την αξιοποίηση της  αλληλεπίδρασης και δυναμικής της ομάδας
 αποκτά τεχνικές για το πώς θα αξιοποιήσει τους ρόλους σε μια ομάδα και πώς θα αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν
αποκτά προσωπική εμπειρία για τη βιωματική μάθηση και την αξία της
αναπτύσσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες
αποκτά τεχνικές για το πώς θα εφαρμόζει αποτελεσματικά τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία
συνειδητοποιεί τα πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία
εξοικειώνεται στη χρήση του Εγώ- Μηνύματος
εξασκείται στη διαδικασία της ενθάρρυνσης
καλλιεργεί την ενεργητική ακρόαση
αποκτά τεχνικές για το πώς θα χρησιμοποιεί ανοικτές ερωτήσεις/απαντήσεις
έρχεται σε επαφή με τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης
εκπαιδεύεται στο πώς να συνεργάζεται αποτελεσματικά
καλλιεργεί δεξιότητες αυτοδιερεύνησης, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης

Εκπαιδεύτρια
Μαρία Μπιλιώνη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

Διάρκεια
25 ώρες, 7 3ωρες & 1 4ωρη ομαδικές  συναντήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα και καφές

Χώρος – Χρόνος διεξαγωγής
TANGRAM, Γ. Τιόλη 2, Κοζάνη – Δευτέρα 18:00-21:00*
*Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και το πρωί της ίδιας μέρας εφόσον υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για πρωινές συναντήσεις, σημειώστε το στο πεδίο «Σχόλια» της Φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κόστος – Τρόπος πληρωμής
80 € Για την κατοχύρωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτείται να καταβληθεί το ποσό των 30€ τουλάχιστον 3 μέρες πριν από την έναρξη του προγράμματος είτε στον λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς
GR26 0172 2750 0052 7505 6657 964 (Δικαιούχος: Μαρία Μπιλιώνη) είτε στο Tangram (Γ. Τιόλη 2).
Το υπόλοιπο του κόστους συμμετοχής καταβάλλεται την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος.
Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε τη Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε στο www.tangramedu.net ή καλέστε στο 2461 306803

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς) σε συνεργασία με το Κέντρο διά Βίου Μάθησης Connect,  διοργανώνουν  σεμινάρια  Εκπαίδευσης  Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 100 ωρών.
Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ  οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.
Σκοπός του σεμιναρίου  εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.


Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι μετέχοντες θα είναι σε θέση  να είναι σε θέση  να:

-Να γνωρίζουν τις  προϋποθέσεις, τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.
-Εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουν ή εισηγούνται
-Να εντοπίζουν τα διαφορετικά  μαθησιακά προφίλ  των εκπαιδευομένων
-Να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές τεχνικές που ανταποκρίνονται σε όλα τα προφίλ μάθησης
-Να κάνουν χρήση της  λεκτικής  επικοινωνίας  η οποία ενεργοποιεί την αντίληψη των εκπαιδευομένων
-Να αξιοποιούν τις τεχνικές σύνοψης και review
-Να λειτουργούν ως εμψυχωτές και να προκαλούν ενθουσιασμό

-Να αλλάξουν τρόπο σκέψης στον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εγγραφές & πληροφορίες: Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Connect στην Καστοριά, Μεγάλου Αλεξάνδρου & Διοικητηρίου τηλ.  2467021003 & 6970341723.