Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ανηλίκων


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ανηλίκων και προσφέρουν το πρόγραμμα πιστοποίησης Certified Kids Educator (CKE)
Τα πρόγραμμα πιστοποίησης Certified Kids Educator (CKE) διεξάγεται στα Ελληνικά από πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα. Η ACTA έχει την αποκλειστική ευθύνη αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών των κέντρων οι οποίοι θα αναλάβουν στη συνέχεια τη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης των υποψηφίων εκπαιδευτών ανηλίκων.
Το εκπαιδευτικό υλικό βοηθά στην αξιόπιστη και επιτυχή κατάρτιση κάθε υποψηφίου ή εν δυνάμει εκπαιδευτή ανηλίκων, ανεξάρτητα αν διδάσκει σε νηπιακό σταθμό, νηπιαγωγείο ή σχολές πληροφορικής σε παιδικά προγράμματα, σε πολυπληθές κοινό ή μικρότερες ομάδες εκπαιδευμένων.
Η πρωτότυπη μέθοδος επίτευξης των ικανοτήτων αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες του εκπαιδευτή ανηλίκων και βελτιώνει την επαγγελματική του απόδοση, βάσει Προτύπων που έχουν θεσπιστεί από Διεθνείς Οργανισμούς.
Η πιστοποίηση Certified Kids Educator (CKE)ισχυροποιεί την αρτιότητα της διδακτικής. Είναι μια πιστοποίηση εφαρμόσιμη σε επαγγελματίες νηπιαγωγούς ή εκπαιδευτές ανηλίκων. Μέσα από την πιστοποίηση Certified Kids Educator (CKE) εκτιμώνται και αναγνωρίζονται οι σε βάθος γνώσεις των βασικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ανηλίκων, που περιλαμβάνουν: Προετοιμασία για μάθηση, δεξιότητες εκπαιδευτών ανηλίκων, τρόποι μάθησης ανηλίκων, μορφές συμπεριφοράς του δάσκαλου, εκπαιδευτικές τεχνικές, μέθοδοι αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών, φοβίες, πλάνα μαθήματος και εννοιολογική χαρτογράφηση.
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ανηλίκων προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εκπαιδευόμενους ή / και υποψηφίους εκπαιδευτές ανηλίκων, ενώ παράλληλα οι εργοδότες κατανοούν ότι οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές προσδίδουν μεγάλη αξία στον οργανισμό τους.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πιστοποίησης Certified Kids Educator (CKE), αξιολογούνται προφορικά (βιντεοσκόπηση) και γραπτά (χαρτοφυλάκιο εργασιών), σε θέματα που αφορούν το παιδαγωγικό / διδακτικό μέρος των δεξιοτήτων τους.
Τα εργαστήρια διεξάγονται με χρήση πρακτικών ασκήσεων και παίξιμο ρόλων, σε προσομοιωμένες συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης.
Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο Εργαστήρια Πιστοποίησης, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Certified Kids Educator (CKE)

Ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών εκπαιδευτών ανηλίκων. Αφορά όλους όσους έχουν παρακολουθήσει κάποιο Εισαγωγικό σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ή διαθέτουν επαρκή και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση ανηλίκων και επιθυμούν να γίνουν επαγγελματίες εκπαιδευτές ανηλίκων.

Η διάρκεια του Εργαστηρίου Πιστοποίησης είναι 24 ώρες φυσικής παρουσίας σε τάξη και 56 ώρες μελέτη-εργασίες.
Στόχοι του Προγράμματος Πιστοποίησης
Ο στόχος των Προγραμμάτων Πιστοποίησης Certified Kids Educator (CKE) είναι να αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ικανότητες των υποψηφίων εκπαιδευτών ανηλίκων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πιστοποίησης Certified Kids Educator (CKE), οι υποψήφιοι θα έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικού εκπαιδευτή και συμβούλου ανηλίκων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτές – καθηγητές - νηπιαγωγούς που επιθυμούν να:
ανανεώσουν τις γνώσεις και τεχνικές τους,
πετύχουν διδακτικές ικανότητες, αξιοπιστία και αποτελεσματικές επιδόσεις στο έργο τους,
προάγουν και διασφαλίζουν την μάθηση και τις σχέσεις διδάσκοντος-διδασκομένων.
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος πιστοποίησης οδηγεί στην απόκτηση “Επαγγελματικής Πιστοποίησης Εκπαίδευσης Ανηλίκων”.


Η Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι για την Πιστοποίηση Certified Kids Educator (CKE) αξιολογούνται βάσει Διεθνώς Αναγνωρισμένων Προτύπων και θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε: γνώσεις διδακτικής, απόδοση στην τάξη και κυρίως πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στα Προγράμματα Πιστοποίησης γίνεται σε δύο μέρη, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία.
Το πρώτο μέρος είναι μια βιντεοσκοπημένη μικροδιδασκαλία μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, διάρκειας 20 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει τις διδακτικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Για την βιντεοσκόπηση, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει το αντίστοιχο πλάνο μαθήματος σε συνεργασία με τον Αξιολογητή του εργαστηρίου πιστοποίησης
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο εργασιών, στο οποίο ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις γνώσεις του σε παιδαγωγικά θέματα και της αντιμετώπισής τους

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

-       Αναπτυξιακή ψυχολογία
-       Εκπαιδευτική αξιολόγηση
-       Παιδαγωγική και φιλοσοφία της παιδείας
-       Εκπαιδευτική Ψυχολογία
-       Συμβουλευτική ψυχολογία και προσανατολισμός

Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (100 το σεμινάριο και 120 το παράβολο εξετάσεων) και 190 για ανέργους, φοιτητές και πολυτέκνους (70  το σεμινάριο και 120 το παράβολο εξετάσεων).


Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕνηλίκωνΗ Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης Certified Adults Trainer (CAT) Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων
Το εκπαιδευτικό πακέτο που οδηγεί στην πιστοποίηση Certified Adults Trainer (CAT), έχει ως βάση την σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :
α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με εκπαιδευτές),
β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.


Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ (150 το σεμινάριο και 120 το παράβολο εξετάσεων) και 220 για ανέργους, φοιτητές και πολυτέκνους (100 το σεμινάριο και 120 το παράβολο εξετάσεων).

Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.comΟ αιτών/ούσα                        

                                

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Πρώτη Αναγγελία Συνεδρίου

 Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης»  σε συνεργασία με την Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης» διοργανώνουν  Επιστημονικό  Συνέδριο, το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου 2015 στην Καστοριά, με τίτλο: “Ιστοριογραφικές αναζητήσεις της νεότερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας”.
      Η θεματολογία του Συνεδρίου εστιάζει στην ιστοριογραφία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας μέσα από την οποία  θα παρουσιασθούν  οι θεωρητικοί  προσανατολισμοί, οι μεθοδολογικές επιλογές, οι ιδεολογικές και κοινωνικές συγκυρίες καθώς  και  τα ερμηνευτικά  σχήματα, της Ιστορικής Επιστήμης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από την ανασύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:
      - Ιστοριογραφία
      - Πολιτισμός
      - Λαογραφία
      - Εκπαίδευση
      - Κοινωνιολογία – Ανθρωπολογία
      - Οικονομία
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 30 Απριλίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τον τίτλο της εισήγησής τους και σύντομη περίληψη. Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης" και της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.

Οργανωτική Επιτροπή

Κώστας Παυλός
Σταύρος Καλογιαννίδης
Βασίλειος Κιοσσές
Παρέση Ζυμπίδου
Ιωάννα Πέτκου

Επιστημονική Επιτροπή

 Όλγα Κούρτογλου
Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Γεωργία Καραμήτρου
 Βασιλική Βόντσα
 Δημήτριος Κασαπίδης
Ιωάννης Τσακιρίδης
Δηλώσεις συμμετοχής στα e-mail:
Δρ. Όλγα Κούρτογλου: 6970341723

Ιωάννης Τσακιρίδης: 6946340364

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης Certified Adults Trainer (CAT) Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων
Το εκπαιδευτικό πακέτο που οδηγεί στην πιστοποίηση Certified Adults Trainer (CAT), έχει ως βάση την σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :
α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με ACTA και εκπαιδευτές),
β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.
ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη πρώτων τμημάτων τον Ιανουάριο


Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com