Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certified Adults Trainer Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή Ενηλίκων ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων  4-5/4 που αφορούν στην πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Στις εξετάσεις  επέτυχαν οι:

1)    Μητσιόπουλος Χρήστος
2)    Θεοχάρη Στυλιανή
3)    Τσικωτάνης Σταύρος
4)    Ντόβα Παναγιώτα
5)    Πέτκου Ναούμα
6)    Ζυμπίδου Παρέση
7)    Τσικανούλα Νίκη
8)    Παπακωνσταντίνου Βασιλική
9)    Γκέκα Βάϊα
10) Τσιαβή Μαρία
11) Τσιαβή Αλεξάνδρα
12) Χριστοδούλου Αναστασία
13) Κύρου Αντώνιος
14) Καραμπέτσου Άννα
15) Αγγελοπούλου Μαρία
16) Βαρτζώκα Σοφία
17) Λυσσίτση Αντωνία –Χελιδόνα
18) Σαπρανίδου Αντιγόνη
19) Πέτκου Ιωάννα
20) Καραγιάννης Κωνσταντίνος
21) Άψη Ελένη
22) Μαυροπούλου Κυριακή
23) Καρανάνου Αγλαΐα  


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης" και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τους συγχαίρουν  και τους εύχονται πάντα επιτυχίες.

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης Certified Adults Trainer (CAT) Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων
Το εκπαιδευτικό πακέτο που οδηγεί στην πιστοποίηση Certified Adults Trainer (CAT), έχει ως βάση την σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :
α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με ACTA και εκπαιδευτές),
β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.                                                  Η Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι για την Πιστοποίηση Certified Kids Educator (CKE) αξιολογούνται βάσει Διεθνώς Αναγνωρισμένων Προτύπων και θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε: γνώσεις διδακτικής, απόδοση στην τάξη και κυρίως πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στα Προγράμματα Πιστοποίησης γίνεται σε δύο μέρη, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία.
Το πρώτο μέρος είναι μια βιντεοσκοπημένη μικροδιδασκαλία μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, διάρκειας 20 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει τις διδακτικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Για την βιντεοσκόπηση, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει το αντίστοιχο πλάνο μαθήματος σε συνεργασία με τον Αξιολογητή του εργαστηρίου πιστοποίησης
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο εργασιών, στο οποίο ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις γνώσεις του σε παιδαγωγικά θέματα και της αντιμετώπισής τους.Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (100 το σεμινάριο και 120 το παράβολο εξετάσεων) .


Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς


Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Παραμύθι για μεγάλους και παιδιά: Ο Βασιλιάς και η χρυσή μηλιά

 Το παραμύθι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προφορικής παράδοσης και ένα από τα είδη του έντεχνου λόγου. Μέσα από μια μακρά και εξελικτική πορεία υπέστη πολλές μεταβολές σε συνάρτηση με τις ανάγκες των ανθρώπων της κάθε εποχής. Έτσι από ένα καθαρά λαϊκό  μετεξελίχθηκε σε ένα καθαρά λογοτεχνικό είδος με τεχνική πληρότητα.
Μια ιδιαίτερη αφήγηση παραμυθιού, επιχειρεί το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την συνεργασία της μουσικού Αναστασίας Τοπάλη, του Ναούμ Γκλιάνα  στην κιθάρα και στα κρουστά και της Μαρίνας Μανθούλη στο φλάουτο. Και οι τρεις θα ανασυστήσουν  το παραμύθι "Ο Βασιλιάς και η χρυσή μηλιά" για μεγάλους και παιδιά το Σάββατο 2 Μαΐου και ώρα 7.30 στην Αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

Αναγγελία Συνεδρίου


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης»  σε συνεργασία με την Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης» διοργανώνουν  Επιστημονικό  Συνέδριο, το τριήμερο 22, 23 και 24 Μαΐου 2015 στην Καστοριά, με τίτλο: “Ιστοριογραφικές αναζητήσεις της νεότερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας”.
            Η θεματολογία του Συνεδρίου εστιάζει στην ιστοριογραφία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας μέσα από την οποία  θα παρουσιασθούν  οι θεωρητικοί  προσανατολισμοί, οι μεθοδολογικές επιλογές, οι ιδεολογικές και κοινωνικές συγκυρίες καθώς  και  τα ερμηνευτικά  σχήματα, της Ιστορικής Επιστήμης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και εξελίχθηκαν από την ανασύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:
             - Ιστοριογραφία
             - Πολιτισμός
             - Λαογραφία
             - Εκπαίδευση
             - Κοινωνιολογία – Ανθρωπολογία
             - Οικονομία
    Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 30 Απριλίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα τον τίτλο της εισήγησής τους και σύντομη περίληψη. Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης" και της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα συμμετάσχουν με εισήγηση να σεβαστούν το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.


Οργανωτική Επιτροπή

Κώστας Παυλός
Σταύρος Καλογιαννίδης
Βασίλειος Κιοσσές
Παρέση Ζυμπίδου
Ιωάννα Πέτκου

Επιστημονική Επιτροπή

 Όλγα Κούρτογλου
Λεωνίδας Πουλιόπουλος
Γεωργία Καραμήτρου
 Βασιλική Βόντσα
 Δημήτριος Κασαπίδης
Ιωάννης ΤσακιρίδηςΔηλώσεις συμμετοχής στα e-mail:
kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Δρ Όλγα Κούρτογλου: 6970341723