Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας


Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Καστοριάς» σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Connect διοργανώνουν  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Πρόκειται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 200 ωρών  που οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Εκπαιδευτών που έχουν σκοπό να ασχοληθούν με την διδασκαλία στα Σ.Δ.Ε.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
  • Σε εκπαιδευτές που διδάσκουν ή θέλουν να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
  • Σε εκπαιδευτές που θέλουν να αποκτήσουν εφόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Βασικές αρχές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Σχεδιασμός και εκπόνηση μικροδιδασκαλίας.
  • Εργαστήριο βελτίωσης μικροδιδασκαλίας.
  • Μοριοδοτούμενη βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου με τίτλο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

   Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 200 ώρες. Το 30% είναι διά ζώσης και το 70% με την εκπόνηση εργασιών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Η διεξαγωγή του σεμιναρίου έχει ήδη ξεκινήσει. Δυνατότητα δημιουργίας και νέων τμημάτων.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 220 ευρώ για εργαζόμενους και 180 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, Αμέα.

 Για να δηλώσετε συμμετοχή  επικοινωνήστε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Connect Μ. Αλεξάνδρου και Διοικητηρίου 1 Καστοριά τηλ. 2467021003 & 6970341723.



Σεμινάριο Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού


Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Καστοριάς» σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  Connect διοργανώνουν  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Πρόκειται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 200 ωρών  που οδηγεί στην κατάκτηση των βασικών αρχών της Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους τομείς που διαχειρίζεται το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης όπως: Η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για την επάνδρωση των τμημάτων, οι τρόποι παρακίνησης, τα συστήματα κινήτρων, η ανάπτυξη του προσωπικού και η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τις προσλήψεις καθώς,  σε υπεύθυνους τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων και υπεύθυνους του τμήματος Προσωπικού  και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να εξοικειωθεί με τις αρχές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ø  Η έννοια και το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ø  Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Ø  Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ø  Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζόμενων
Ø  Οργανωσιακή Επικοινωνία / Διαχείριση Εργασιακών Σχέσεων
Ø  Παρακίνηση Εργαζόμενων
Ø  Υγιεινή και Ασφάλεια  Εργαζόμενων
Ø  Αποτελεσματική πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας
Ø  Προσέλκυση & Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

   Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 200 ώρες. Το 30% είναι διά ζώσης και το 70% με την εκπόνηση εργασιών.
                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Η διεξαγωγή του σεμιναρίου έχει ήδη ξεκινήσει. Δυνατότητα δημιουργίας και νέων τμημάτων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 220 ευρώ για εργαζόμενους και 180 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, Αμέα.


 Για να δηλώσετε συμμετοχή  επικοινωνήστε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Connect Μ. Αλεξάνδρου και Διοικητηρίου 1 Καστοριά τηλ. 2467021003 & 6970341723.