Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Εγγραφές στα τμήματα ξένων γλωσσών του ΛΠΔΜ

Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   διοργανώνει για το Β΄ Εξάμηνο  νέα τμήματα  εκμάθησης ξένων γλωσσών: αγγλικών, γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών,  γερμανικών, ρωσικών, τουρκικών, για ενήλικες, με στόχο την ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας. Πληροφορίες- Εγγραφές Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας Πτωχοκομείου 7 τηλέφωνο 6970341723 & 2461049400. Προθεσμία εγγραφών 22  Ιανουάριο.Έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο. 

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Αναγγελία Συνεδρίου:"Δυτική Μακεδονία: παρελθόν-παρόν-προοπτικές"

                                   
  Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει  το τριήμερο 5-7/02/2016, το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:"Δυτική Μακεδονία: παρελθόν-παρόν-προοπτικές". Ο   σκοπός του συνεδρίου  είναι η  ανασύσταση της Ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να παρουσιαστεί η εξέλιξη της στο πέρασμα των αιώνων και να διαγραφούν οι προοπτικές της στο μέλλον πάντα σε συνάρτηση με την πορεία της χώρας αλλά και το διεθνές οικονομικό, κοινωνικό  και πολιτικό σκηνικό.

Δυτική Μακεδονία: παρελθόν-παρόν-προοπτικές

Η  ιστορική αναδρομή μιας περιοχής, της Δυτικής Μακεδονίας στην προκειμένη περίπτωση,  δεν συνδέεται απλώς με την αναπαραγωγή  ήδη γνωστών συμβάντων  αλλά με την ανάλυση της ιστορικής σκέψης σχετικά με το τι ακριβώς αποτελεί το παρελθόν.  Με αυτόν τον τρόπο θα επαναπροσδιοριστεί  η σημασία των γεγονότων  του παρελθόντος και ο αντίκτυπος τους  στο παρόν.
 Μέσα από την αναδίπλωση  του παρελθόντος προβάλλει το παρόν το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο από όσα έχουν ήδη διαδραματιστεί αλλά και από όσα ταυτόχρονα συνυπάρχουν σε τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
 Το παρόν και κατάλληλοι χειρισμοί του θα καθορίσουν το μέλλον και τις προοπτικές της περιοχής ώστε να παρουσιαστεί οικονομική και πολιτισμική ανάκαμψη πάντα ενταγμένη στο διεθνές οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.    
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες επιστήμονες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν σχετική εισήγησή τους στο συνέδριο, να το δηλώσουν έως τις 22 Ιανουαρίου 2016, καταθέτοντας ταυτόχρονα τον τίτλο της εισήγησής τους και σύντομη περίληψη (15-20 σειρές) . Τα πρακτικά  του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική Έκδοση της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας "Νικόλαος Κασομούλης". Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα συμμετάσχουν με εισήγηση να ακολουθήσουν  το περιεχόμενο, την στοχοθεσία καθώς και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου με τους οποίους θα πρέπει η προτεινόμενη εργασία να παρουσιάζει συνάφεια.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί ο επιστημονικός λόγος είναι:
-      Παιδεία
-      Οικονομία
-      Κοινωνία
-      Ιστορία
-      Πολιτισμός
-      Λογοτεχνία
-      Τέχνη


Δηλώσεις συμμετοχής Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης», Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη, Τ.Κ 50100 ( Δρ. Όλγα Κούρτογλου τηλ. 6970341723) mail: kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Σεμινάριο: «Δια Βίου Μάθηση και Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Καστοριάς» σε συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνουν  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:  «Δια Βίου Μάθηση και Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ». Πρόκειται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 100 ωρών  που οδηγεί στην κατάκτηση των βασικών αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Ο σκοπός είναι να διερευνηθεί  η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων  με βάση το διαπολιτισμικό περίγραμμα  επιμόρφωσης ενηλίκων του μοντέλου διαπολιτισμικής  ετοιμότητας,  εγκεκριμένων θεωρητικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-          Η έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας
-          Αξίες, στάσεις και στερεότυπα
-          Βασικές έννοιες της θεωρίας  της επικοινωνίας 
-          Θεωρία της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής
-           Δεξιότητες και τεχνικές της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής
-          Προφίλ του διαπολιτισμικού συμβούλου
-          Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων
-          Ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη και εποπτεία του συμβούλου   
     
Έναρξη Σεμιναρίου 9-10 Ιανουαρίου 2016. Ολοκλήρωση Σεμιναρίου 13-14  Φεβρουαρίου 2016.

 Πληροφορίες- εγγραφές: Δρ. Όλγα Κούρτογλου Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη, mail: kasomoulisnikolaos@ yahoo.com τηλέφωνο 6970341723.


Σεμινάριο: «Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Κοζάνης» σε συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνουν  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:  «Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Πρόκειται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 100 ωρών  που οδηγεί στην κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και συμβουλευτικής.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τη συμβουλευτική πρακτική, η ενημέρωση για τα συμβουλευτικά απαιτούμενα, η γνωριμία με τις μεθόδους συμβουλευτικής παρέμβασης, η πρακτική εφαρμογή τους από τους εκπαιδευόμενους, και κυρίως η ανάπτυξη των συμβουλευτικών δεξιοτήτων του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1) Συμβουλευτική διαδικασία και προσανατολισμός
 2) Η συμβουλευτική σχέση
 3) Συμβουλευτική Εφήβων
 4)Συμβουλευτική σταδιοδρομίας   
 5) Συμβουλευτική Γονέων

Έναρξη Σεμιναρίου 12-13 Δεκεμβρίου  2015. Ολοκλήρωση Σεμιναρίου 23-24 Ιανουαρίου  2016
 Πληροφορίες- εγγραφές: Δρ. Όλγα Κούρτογλου Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη, mail: kasomoulisnikolaos@ yahoo.com τηλέφωνο 6970341723.