Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (με παραρτήματα το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης, Καστοριάς  και Εορδαίας ) αποτελεί φορέα της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας ‘’Νικόλαος Κασομούλης’’ με αριθμό εγγραφής στα
βιβλία των Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 2713/9-12-2011, αριθμός τροποποίησης 2776/27-8-13

Σκοποί του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

α) Η έρευνα, η επεξεργασία και η μελέτη των κοινωνικοπολιτικών, πολιτιστικών και πνευματικών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.
β) η συμβολή στην αναβάθμιση του πνευματικού, επιστημονικού και πολιτισμικού υπόβαθρου της κοινωνίας
γ) η ανάδειξη της εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης ως προς όλα τα πεδία της επιστήμης, ως παράγοντα ατομικής και συλλογικής εξέλιξης
δ) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ενός συστηματικού έργου σε τομείς όπως η ιστορία, η γλώσσα, ο λαϊκός και λόγιος πολιτισμός, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η ανάπτυξη των σχέσεων με άλλους πολιτισμούς
ε) Η συνειδητοποίηση της αξίας της συμμετοχής σε συλλογικότητες, η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η συνεργασία με λοιπούς πνευματικούς και επιστημονικούς φορείς.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια. Δραστηριοποιείται με την διεξαγωγή Συνεδρίων και την σύνταξη μελετών και ερευνών, τα πορίσματα των οποίων θα τίθενται στην διάθεση του κοινού.
Προσφέρει εκμάθηση ξένων γλωσσών από ειδικούς καθηγητές οι οποίοι εκτός από την εκμάθηση της γλώσσας, θα προσφέρουν την γνωριμία με τον αντίστοιχο πολιτισμό της γλώσσας.
Συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπών για έρευνα ειδικών ζητημάτων και για παρακολούθηση θεμάτων της επικαιρότητας, για ανάληψη ενημερωτικών δραστηριοτήτων, όπως και την ανάθεση εργασιών σε ειδικούς επιστήμονες με αντικείμενο την μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων.

Πληροφορίες:
Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης»
Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη Τηλ. 6970341723
mail: kasomoulisnikolaos@yahoo.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου