Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Σεμινάριο:Δημοσιογραφία-Πολιτισμός-Κοινωνία

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης τύπου Ι διοργανώνουν  σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα Δημοσιογραφία-Πολιτισμός-Κοινωνία.
Το  σεμινάριο  διάρκειας 200 ωρών (30% δια ζώσης και 70% διερευνητικές)  εντάσσεται στο πλαίσιο  δραστηριοτήτων της ΕΕΔΜ  «Νικόλαος Κασομούλης»  για την καταγραφή και ανάδειξη  πολιτισμικών  και κοινωνικών  θεμάτων  μέσα από τα οποία θα προβληθεί το πολιτισμικό,  ιστορικό  και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι Ενότητες που θα αναλυθούν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου είναι:

-      Δημοσιογραφική έρευνα
-      Είδη και κατηγορίες ρεπορτάζ
-      Γενικές γνώσεις και δεξιότητες
-      Βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
-      Πολιτισμός & Κουλτούρα
-      Υψηλή κουλτούρα- Μαζική τέχνη
-      Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
-      Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
-      Πολύ-γλωσσικά περιβάλλοντα
-      Ιστορία

Στο σεμινάριο διδάσκουν Δημοσιογράφοι και Επιστήμονες από τον χώρο του Πολιτισμού και των Κοινωνικών Επιστημών.
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα εκπονούν εργασίες ανάλογες με τις ενότητες που μελετούν και στο τέλος θα παρουσιάσουν εργασία η οποία θα αποτελεί μια γενική επισκόπηση του σεμιναρίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποίηση από Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Πληροφορίες 6970341723 κυρία Όλγα Κούρτογλου & kasomoulisnikolaos@yahoo.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου