Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Σεμινάριο: «Δια Βίου Μάθηση και Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων»

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «Παράρτημα Καστοριάς» σε συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης διοργανώνουν  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα:  «Δια Βίου Μάθηση και Διαπολιτισμική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ». Πρόκειται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 100 ωρών  που οδηγεί στην κατάκτηση των βασικών αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
Ο σκοπός είναι να διερευνηθεί  η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων  με βάση το διαπολιτισμικό περίγραμμα  επιμόρφωσης ενηλίκων του μοντέλου διαπολιτισμικής  ετοιμότητας,  εγκεκριμένων θεωρητικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-          Η έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας
-          Αξίες, στάσεις και στερεότυπα
-          Βασικές έννοιες της θεωρίας  της επικοινωνίας 
-          Θεωρία της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής
-           Δεξιότητες και τεχνικές της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής
-          Προφίλ του διαπολιτισμικού συμβούλου
-          Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων
-          Ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη και εποπτεία του συμβούλου   
     
Έναρξη Σεμιναρίου 9-10 Ιανουαρίου 2016. Ολοκλήρωση Σεμιναρίου 13-14  Φεβρουαρίου 2016.

 Πληροφορίες- εγγραφές: Δρ. Όλγα Κούρτογλου Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη, mail: kasomoulisnikolaos@ yahoo.com τηλέφωνο 6970341723.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου