Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας  «Νικ. Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με την  ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης Certified Adults Trainer (CAT) Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων
Το εκπαιδευτικό πακέτο που οδηγεί στην πιστοποίηση Certified Adults Trainer (CAT), έχει ως βάση την σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία και μεθοδολογία σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μετά από αξιολόγηση, θα έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό Certified Adults Trainer (CAT) από την ACTA, που θα τους επιτρέψει να διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι εισηγητές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών και υλοποιείται με μικτό (blended) σύστημα διδασκαλίας :
α) 60 ώρες περίπου, εξ αποστάσεως διδασκαλία με ηλεκτρονική υποστήριξη ( μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, εκπόνηση εργασίας, επικοινωνία με ACTA και εκπαιδευτές),
β) 40 ώρες περίπου, 3 εκπαιδευτικές συναντήσεις, σε ομάδες των 15 ατόμων.                                                  Η Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι για την Πιστοποίηση Certified Kids Educator (CKE) αξιολογούνται βάσει Διεθνώς Αναγνωρισμένων Προτύπων και θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε: γνώσεις διδακτικής, απόδοση στην τάξη και κυρίως πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων στα Προγράμματα Πιστοποίησης γίνεται σε δύο μέρη, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία.
Το πρώτο μέρος είναι μια βιντεοσκοπημένη μικροδιδασκαλία μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, διάρκειας 20 λεπτών, όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει τις διδακτικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Για την βιντεοσκόπηση, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει το αντίστοιχο πλάνο μαθήματος σε συνεργασία με τον Αξιολογητή του εργαστηρίου πιστοποίησης
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο εργασιών, στο οποίο ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει τις γνώσεις του σε παιδαγωγικά θέματα και της αντιμετώπισής τους.Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ (100 το σεμινάριο και 120 το παράβολο εξετάσεων) .


Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς


Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου