Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Αξιολόγηση του Συνεδρίου: Ιστοριογραφικές αναζητήσεις της νεότερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας

                   Κυρίες και κύριοι
   Το Συνέδριο το οποίο συνδιοργάνωσε η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και η Ακαδημία Γραμμάτων Και Τεχνών «Θωμάς Μανδακάσης» με θέμα θέμα “Ιστοριογραφικές αναζητήσεις της νεότερης και σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας” διεξήχθη στην Καστοριά στο ξενοδοχείο Esperos Palace κατά τις ημέρες 22-24 Μαΐου 2015 με ιδιαίτερη επιτυχία χάρη στην αυξημένη συμμετοχή των Εισηγητών και στην  άψογη συνεργασία της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής. Το συγκεκριμένο Συνέδριο είναι το 2ο για την ΕΕΔΜ Νικόλαος Κασομούλης και το πρώτο για την Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών Θωμάς Μανδακάσης.
  Θα ήθελα να ευχαριστήσω  για την πολύτιμη βοήθεια τους, την γραμματεία μας, τα προεδρεία μας και  το ξενοδοχείο Esperos Palace για την φιλοξενία του .
  Οι Εισηγητές ήταν 42 και οι Εισηγήσεις 46 τον αριθμό, όλες τους πρωτότυπες και υψηλού επιστημονικού επιπέδου και ενδιαφέροντος κατά γενική ομολογία όσων παρακολούθησαν το Συνέδριο. Η έκδοση των πρακτικών θα επιβεβαιώσει τα παραπάνω.
Οι εργασίες του Συνεδρίου κατανεμήθηκαν στις παρακάτω θεματικς ενότητες:
             - Ιστορία
             - Πολιτισμός
             - Λαογραφία
             - Εκπαίδευση
             - Κοινωνιολογία – Ανθρωπολογία
             - Οικονομία
  Στο Συνέδριο επιχειρήθηκε η ανασύσταση της νεότερης Ελληνικής Ιστοριογραφίας  με γενέθλιο τόπο και πλαίσιο ανάπτυξης της το νεοσύστατο ελληνικό  εθνικό κράτος με τους θεσμούς και την ιδεολογία του: την κατάδειξη της ιστορικής του ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας του
 Ωστόσο οι ιδεολογικές επινοήσεις και επεξεργασίες προσδιορίζονται και επαναπροσδιορίζονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα αιτήματα των κοινωνιών στις οποίες δημιουργούνται. Τις υπαγορεύουν οι απαιτήσεις και αυτές με την σειρά τους καλούνται να διαχειριστούν τις προκλήσεις της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας. Κατά συνέπεια η μορφή, το περιεχόμενο και οι προσανατολισμοί της νεοελληνικής ιστοριογραφίας μεταλλάσσονται στην πάροδο του χρόνου όπως μεταβάλλονται οι συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώνεται η ιδεολογική παραγωγή.  Αυτό αναλύθηκε από τους Εισηγητές του συνεδρίου μέσα από τις εποχές και τις θεματικές ενότητες  που παρουσιάστηκαν.
  Ένα ακόμη  πολύ ιδιαίτερο στοιχείο του Συνεδρίου στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι η συμμετοχή επιστημόνων από χώρους άσχετους με την Ιστορία όπως γεωλόγοι, φυσικοί, αρχιτέκτονες, καθηγητές πληροφορικής, με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις οι οποίες θεωρώ πως ευνοούν την δια θεματική προσέγγιση της Ιστορίας κύριο χαρακτηριστικό του Συνεδρίου. Στην περίπτωση της Ιστορίας ως  διαθεματικότητα ορίζεται   η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός ιστορικού γεγονότος  με τη συμμετοχή και το συντονισμό πολλών γνωστικών αντικειμένων. Με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων συγκροτείται ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δημιουργείται μια ολιστική αντίληψη της γνώσης.
Ένα επιπλέον στοιχείο που χαρακτήρισε το συγκεκριμένο Συνέδριο αποτέλεσε το ενδιαφέρον για μνημεία, έργα τέχνης και λοιπά αντικείμενα που δεν αφορούν στην αισθητική τους αξία, αλλά στην λειτουργικότητα στα πλαίσια της κοινωνικής συμβιώσεως και στην συμβολή τους ως ιστορικών πηγών. Αυτονόητη προϋπόθεση για την μελέτη τους αποτελεί η γνώση του χώρου και του κοινωκικοπολιτικού καθεστώτος που ίσχυε στην συγκεκριμένη περίοδο.
 Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να ειπωθούν και να συζητηθούν επί ώρες για γενικά και επιμέρους θέματα πράγμα αδύνατο στα στενά χρονικά πλαίσια που διαθέτουμε. Παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έγιναν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου και κατά τα διαλείμματα αποτέλεσαν το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και δράσεις.
Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Δρ Όλγα Κούρτογλου

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου