Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων


Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στοχεύουν στην αναβάθμιση των προσόντων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και προσφέρουν  την δυνατότητα  πιστοποίησης  Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή  Ενηλίκων . 

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν

1. Εκπαιδευτές απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτές απόφοιτοι μετα – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Εκπαιδευτές απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 3ετή εμπειρία
4. Στελέχη επιχειρήσεων της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Μονάδων του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που διεξάγουν παρουσιάσεις ή έχουν αρμοδιότητα και στην επιμόρφωση/ κατάρτιση του προσωπικού.

Το πρόγραμμα Υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαμβάνει:

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά σε γενικές αρχές της  «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες   με τις μεθόδους και τις  τεχνικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας.
Εκπαιδευτικές συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 24 ωρών (4 συναντήσεις, εξάωρης διάρκειας η κάθε μια) με το παρακάτω  περιεχόμενο:
1η Εκπαιδευτική Συνάντηση:
Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων & ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων  / Χαρακτηριστικά Ενήλικων εκπαιδευόμενων / Δυναμική Ομάδας
2η Εκπαιδευτική Συνάντηση:
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού / Εκπαιδευτικές Τεχνικές / Εκπαιδευτικά μέσα-χώρος /Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας / Παρουσίαση μοντέλων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών
3η Εκπαιδευτική Συνάντηση:
Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας – Παρουσίαση παραδειγμάτων από πιλοτικές βιντεοσκοπημένες μικροδιδασκαλίες
4η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών και Σχολιασμός
Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με την τελική στοχοθέτηση που είναι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄ (αντικείμενο αξιολόγησης εξετάσεων πρακτικού μέρους ).

 Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Το συνολικό κόστος για την απόκτηση του πιστοποιητικού είναι 120 € και περιλαμβάνει εξέταστρα και έκδοση πιστοποιητικού. Παράλληλα θα δοθεί και βεβαίωση παρακολούθησης  του σεμιναρίου διάρκειας   100  ωρών .

Η απόκτηση Πιστοποίησης  θα δώσει την δυνατότατα στους συμμετέχοντες   να διδάξουν σε εκπαιδευτικούς φορείς, σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ καθώς και σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Πληροφορίες Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη, τηλ. 6970341723  mail:kasomoulisnikolaos@yahoo.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου