Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,  διοργανώνουν  σεμινάρια  προετοιμασίας εξετάσεων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, για την  Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης, διάρκειας 100 ωρών.
Δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ανήκουν στο Εισαγωγικό Μητρώο ή διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων τουλάχιστον 150 ωρών
Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ  οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Σκοπός του σεμιναρίου  εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.
100 ώρες 30 ώρες διά ζώσης και οι 70 ώρες 

Διεξαγωγή του Σεμιναρίου
22-23  Οκτωβρίου Θεωρητικό μέρος
12-13 Νοεμβρίου Πρακτικό μέρος

Κόστος συμμετοχής 150 ευρώ και 110 για ανέργους, φοιτητές, πολυτέκνους κ.λ.π.
Η αίτηση αποτελεί εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα πρέπει να αποσταλεί στο kasomoulisnikolaos@yahoo.com  τηλ. 6970341723 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου .


                              Αίτηση συμμετοχής
  Όνομα …………………………………………………………………………………………………………………………………......

  Επώνυμο………………………………..……………………………………………………………………………………….........

 Πατρώνυμο…………………………………………………………………………………………………………………………........

 Αριθμός Ταυτότητας…………………………………………………………………………………………………………........

 ΑΦΜ……………………….………………………………………………………………………………………………………………......

Ιδιότητα……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο……………………………………………………………………………………………………………………………….......

Mail….........……………………………………………………………………………………………………………………........


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου