Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Πανελλήνιο Συνέδριο:Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως δίοδος για προσωπική και κοινωνική αλλαγή

                     5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως δίοδος για προσωπική και κοινωνική αλλαγή
Κοζάνη 18-19 Νοεμβρίου

Αίθουσα πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης

Πρόγραμμα συνεδρίου

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Χαιρετισμοί 17:00-17:15
1η Συνεδρία
Εκπαίδευση Ενηλίκων και σύγχρονες τάσεις

17:15-17:30 Μαλέτσκος Αν. Αθανάσιος Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.- Ζυγούρης Επ. Φώτιος Οικονομολόγος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Med: Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση ενηλίκων: Εμπειρική προσέγγιση στα πλαίσια της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και της πρακτικής άσκησης διδασκαλίας της ΑΣΠΑΙΤΕ 
17:30-17:45 Μαλούτα Μαρία   Καθηγήτρια Β/θμιας Κοζάνης, Διδάκτορας ΑΠΘ , Υπεύθυνη  Σχολικού επαγγελματικού Προσανατολισμού στο ΚΕΣΥΠ Κοζάνης: Η Συμβολή των Κέντρων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Β/θμιας Εκπαίδευσης στην παιδαγωγική διάσταση της Συμβουλευτικής: Τεχνικές Συνεδρίας
17:45-18:00  Δρ. Αθανάσιος  Χαρίσης, Υπεύθυνος Σ.Σ.Ν. Πιερίας,  Συνεργάτης  Παιδαγωγικού  Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής  Φλώρινας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ΑΣΠΑΙΤΕ Κοζάνης: Η πολυπολιτισμική συμβουλευτική ανήλικων και ενήλικων προσφύγων ως μέσο σχηματισμού και μετασχηματισμού  της πολυπολιτισμικής αυτοσυνειδησίας  σε ένα πλαίσιο δια βίου μάθησης
18:00-18:15 Φωτεινή Καγιόγλου  Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, ΠΕ 13 Το Σχολείο Δεύτερης  Ευκαιρίας Κοζάνης: ύψιστος αρωγός στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.

2η Συνεδρία
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές προεκτάσεις

18:15-18:30 Ηλίας Κάτανας Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Η Πολιτική Προστασία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
18:30-18:45 Μαρία Ντούρου Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. με έμφαση  στην Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Διευθύντρια Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας, Μουσική. Ένα συναρπαστικό ταξίδι και για τους ενήλικες
18:45-19:00 Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας, Η   βιωματική μάθηση στους ενήλικες ως βασικό εργαλείο καλλιέργειας δεξιοτήτων: το παράδειγμα της ομαδικής εργασίας.
19:00-19:15 Άννα Ευσταθιάδου ΠΕ 02 Υποψ. Δρ Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, Ζωή Δάλλη, Περιστέρα Μπούλη και  Αικατερίνη Σιάμπαλια, εκπαιδευόμενες ΣΔΕ Κοζάνης: Η επίδραση του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στην επιλογή επαγγέλματος μέσα από κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες. Μια ερευνητική εργασία εκπαιδευομένων του ΣΔΕ
19:15-19:30 Ευθυμίου Γεωργία  ΠΕ 19 Καθ. Πληροφορικής Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας, Μεταπτυχιακό  στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το παράδειγμα μιας χώρας με ανεπτυγμένη τοπική διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων: Σουηδία
19:30-19:45 Όλγα Κούρτογλου (DLitt et Phil) Η Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσα από τις δράσεις της ΕΕΔΜ Νικόλαος Κασομούλης.
19:45-20:00 Βαγιώτα Κωνσταντίνα Απόφοιτη του τμήματος φιλοσοφίας παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ.  Μed στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων  Τζηκαλιός Ζήσης Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου (Α.Π.Θ.), MSc Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας & Ζιζανιολογίας (Α.Π.Θ)Med στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Αρετές του εκπαιδευτή ενηλίκων & Βασικές εκπαιδευτικές αρχές


Σάββατο 19 Νοεμβρίου

3η συνεδρία
Η εξωστρέφεια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

10:00-10:15 Σταύρος Καλογιαννίδης Υποψ. Δρ. ΜΜΕ University NΒU Τα ΜΜΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
10:15-10:30 Καραβίδα Μαρία, MSc στις Παιδαγωγικές Επιστήμες Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και γονέων
10:30-10:45 Τζηκαλιός Ζήσης Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου (Α.Π.Θ.), MSc Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας & Ζιζανιολογίας (Α.Π.Θ) Med στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Λάθη του παρελθόντος: Αναθεωρώντας και μαθαίνοντας από αυτά.
10:45-11:00 Σιλιάφη Αναστασία Διατροφολόγος Med στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εν εξελίξει) - Εκπαίδευση  στην Τρίτη Ηλικία
11:00-11:15 Κώστας Νικ. Τσιόγκας   Εκπαιδευτικός Τεχν. Πολιτικός Μηχανικός [ΑΣΠΑΙΤΕ]- Master of Business Administration [Nottingham Trent University]- [Med]   Σπουδές στην Εκπαίδευση [Ε.Α.Π.]. Κίνητρα συμμετοχής ενήλικων εκπαιδευόμενων σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Η περίπτωση του ΚΔΒΜ του δήμου Παύλου Μελά.

                            4η Συνεδρία
                     Θεωρητικές Προσεγγίσεις

11:15-11:30 Πέτκου Ιωάννα  Φυσικός, MSc Νανοτεχνολογίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων
11:30-11:45 Καλογεράς Διονύσιος Φυσικός Μed στην Εκπαίδευση Ενηλίκων   Εβίνα Λιοσάτου PhD Candidate Harokopio University: Η σημασία της εκπαίδευσης κλίμακας στη εκπαίδευση ενηλίκων- η περίπτωση των φυσικών καταστροφών
11:45-12:00 Αθανάσιος Καλλιανιώτης Δρ Ιστορίας ΑΠΘ –Σχολικός Σύμβουλος: H Ιστορία ως όχημα προσωπικής και κοινωνικής αλλαγής
12:00-12:15 Μαρία  Κάλφα Κοιν. Ανθρωπολόγος Gender Studies MSc Δια βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων: μια κοινωνιολογική  προσέγγιση
12:15-12:30 Κωνσταντίνα Βαγιώτα Απόφοιτη του τμήματος φιλοσοφίας παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ.  Μed στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων Η εφαρμογή της μεθόδου: Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία
12:30-12:45 Ναούμα Πέτκου Βρεφονηπιοκόμος  "Η ιστορική εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα"
12:45-13:00 Παναγιώτα Ντόβα, Απόφοιτος Ελληνικού Πολιτισμού Ε.Α.Π., Η Εκπαίδευση Ενηλίκων και ο απόηχος τους  στις γυναίκες την περίοδο του Διαφωτισμού

                           13:00-13:30 Διάλλειμα

5η Συνεδρία
Θεσμοί ανάδειξης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

13:30–13:45 Στέλλα Κουτσονάνου-Κουτσιμάνη Απόφοιτος Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ΕΑΠ Mcs στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων: Τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του 19ου αιώνα.Τα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά αίτια που συντέλεσαν στη διαμόρφωσή τους.
13:45- 14:00 Παναγιώτης Μπάτος Εκπαιδευτικός–συγγραφέας – Ιωσήφ-Λάζαρος Χατζητιμοθέου Δικηγόρος - ΜΔΕ Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Νομικής σχολής Α.Π.Θ. - συγγραφέας -Παρθένα Καρβουνίδου Δικηγόρος:Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών φορέων επαγγελματικής κατάρτισης
14:00-14:15 Χρήστος Κωτορένης συγγραφέας -Αναστασία Τζάκα Φιλόλογος–ερευνήτρια τοπικής Ιστορίας : Η τέχνη ως μέσον εκπαίδευσης των ενηλίκων"
14:15-14:30 Χρήστος Κωτορένης συγγραφέας - Ιωάννα Αλεξοπούλου: πρότυπη χρήση των CMS στην εκπαίδευση ενηλίκων
14:30-14:45 Παναγιώτης Μπάτος Εκπαιδευτικός–συγγραφέας  -Αναστασία Τζάκα Φιλόλογος–ερευνήτρια τοπικής Ιστορίας: Κατάρτιση στις ευάλωτες κοινωνικες ομάδες (ΕΚΟ). Προβλήματα-Προοπτικές.

6η Συνεδρία
Πρακτικές ανάδειξης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

14:45-15:00 Τζηκαλιός Ζήσης Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου (Α.Π.Θ.), MSc Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας & Ζιζανιολογίας (Α.Π.Θ)Med στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
15:00-15:30 Φωτεινή Καγιόγλου Υπεύθυνη συντονισμού στο Σχολείο Ενηλίκων Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, ΠΕ 13 Κατερίνα Παπαστεργίου Εκπαιδεύτρια Δημοτικού/ Τμήματος Μεταναστών, Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης, ΠΜΣ στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Παν/μιου Μακεδονίας Χριστίνα Καναβούρα, Εκπαιδεύτρια Δημοτικού/ Τμήματος Προσφύγων, Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΕ 70, Ο εθελοντισμός σε περίοδο οικονομικής κρίσης- Εθνογραφική έρευνα στην ΜΚΟ ΆΡΣΙΣ Κοζάνης. Το Ελεύθερο Σχολείο και το Σχολείο Ενηλίκων της ΆΡΣΙΣ
15:30-15:45 Βαγιώτα Κωνσταντίνα Απόφοιτη του τμήματος φιλοσοφίας παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ.  Μed στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων: Η συμβολή του Carl Rogers στην εκπαίδευση ενηλίκων
15:45- 16:00  Αικατερίνη Ηλιοπούλου - Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Καθηγήτρια Αγγλικής και Γαλλικής σε ενήλικες.… "Προσδοκίες και προβληματισμοί ενηλίκων σχετικά με την ξενόγλωσση εκπαίδευση".
16:00- 16:15 Αθανάσιος Πουπνάρας, Τελειόφοιτος Τ.Π.Τ. ΑΤΕΙ Λάρισας  Η πληροφορική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
16:15-16:30 Χαράλαμπος Πουπνάρας Τελειόφοιτος Τ.Ε. Γεωπόνος Γεώργιος Εμμανουηλίδης Πρόεδρος της ΕΡΑΔΥΜ  Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στις ασύρματες  ραδιοεποικοινωνίες

16:30-16:45 Αναστασία Μακρή Καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας Med στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η δια βίου μάθησης ως μοχλός ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονια.

Οργανωτική Επιτροπή

Αικατερίνη Βόντσα ΠΕ 05,  Μ.Εd στις Διδακτικές της Πολυγλωσσίας
Άννα Ευσταθιάδου ΠΕ 02 Υποψ. Δρ Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων,
Αθανάσιος Πουπνάρας Τελειόφοιτος Τ.Π.Τ. ΑΤΕΙ Λάρισας
Κώστας Παυλός, Ιστορικός
Σοφία Παπαδοπούλου Υποψ. Δρ Θεολογίας Α.Π.Θ.
Επιστημονική Επιτροπή
Φωτεινή Καγιόγλου Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Όλγα Κούρτογλου DLitt et Phil University of Johannesburg
Μαρία Μαλούτα Δρ. της Ιστορίας και Διοίκησης της Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Δημήτρης Κασαπίδης Δρ Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Γιοχάνεσμπουργκ
Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη Δρ. Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Θωμάς Αλεξιάδης Δρ Ιστορίας ΑΠΘ
Παρασκευή Λιοσάτου Υποψ, Δρ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Κριτική Επιτροπή

Ηλίας Κάτανας Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΔΜ
Δρ Βασιλική Βόντσα

Σταύρος Καλογιαννίδης Υποψ. Δρ  ΜΜΕ Πανεπιστημίου NΒU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου