Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Σεμινάριο Πιστοποίησης : «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»


 Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α)  Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ  οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία.

Σκοπός του σεμιναρίου  εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.
100 ώρες 30 ώρες διά ζώσης και οι 70 ώρες    παρουσίαση εργασιών, εκπόνηση εργασίας  και τέλος οι εξετάσεις.
Θεματικές Ενότητες
-Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Κοινωνία, Πολιτική
-Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 -Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
 -Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
-Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
-Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
-Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εγγραφές 17 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου. Έναρξη Σεμιναρίου τον Οκτώβριο
Πληροφορίες-Αιτήσεις Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρο της  Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» Πτωχοκομείου 7, Κοζάνη τηλ. 6970-341723 & kasomoulisnikolaos@yahoo.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου